(1)
Liszka, P. Emanacje wewnętrzne Boga Trójjedynego (proballein). wpt 2019, 23, 181-192.