(1)
Jerzak, N. Rola Jana Muskaty, Archidiakona łęczyckiego, W Wielkim Sporze Biskupa Tomasza II Z Henrykiem IV Probusem. wpt 2019, 23, 203-216.