(1)
Dziuba, A. F. Recenzja: Ks. Czesław Parzyszek SAC, Znaczenie Nowej Ewangelizacji Dla Odnowy współczesnego świata, Apostolicum, Ząbki 2012, Ss. 381. wpt 2019, 27, 259-264.