(1)
Froniewski, J. Konferencja Ekumeniczna Od Konfliktu Do Komunii. Wspólne luterańsko-Katolickie upamiętnienie Reformacji W Roku 2017. Paderborn, 10–12 Marca 2014 R. wpt 2019, 22, 225-229.