(1)
Jerzak, N. Starania wrocławskiego Kościoła O Uzyskanie Swobody Gospodarczej I sądowej Na Swych Dobrach W I poł. XIII Wieku – Umowa Z 1249 R. wpt 2020, 21, 213-230.