(1)
Kubiś, A. Papież Jan XXIII a II Sobór Watykański. wpt 2020, 21, 231-240.