(1)
Dołganiszewska, E. VIII Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych W Polsce, Wiarygodność chrześcijaństwa W Dyskusji Z Postmodernizmem, Bydgoszcz, 27–28 września 2012 R. wpt 2020, 21, 225-229.