(1)
Dziuba, A. F. Ks. Jan Kochel, Zbigniew Marek SJ, Pedagogia Biblijna W Katechezie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012. wpt 2020, 21, 233-236.