(1)
Laszczyńska-Fankanowska, K. Roman Słupek SDS, Kto Wierzy, Nigdy Nie Jest Sam. Wiara, Kościół I wierzący Inaczej W myśli Benedykta XVI, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012. wpt 2020, 21, 253-256.