(1)
Pagacz, M. Życie Konsekrowane Wobec Relatywizmu W świetle Nauczania Benedykta XVI. WPT 2020, 28, 135-156.