(1)
Adamczyk, D. Oczyszczenie Ludu Bożego Z grzechów W świetle Listu Do Hebrajczyków. wpt 2020, 20, 45-56.