(1)
Hołubowicz, R. Sakrament Chrztu świętego W świetle Ustawodawstwa Katolickich Kościołów Wscho- Dnich Zawartego W Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. wpt 2020, 20, 99-119.