(1)
Jezierska, E. Sprawozdanie Z Sympozjum: Kościół Domem Budowanym Przez miłość. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 22 Marca 2012 R. wpt 2020, 20, 183-184.