(1)
Jezierska, E. VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 49. Sympozjum Biblistów Polskich, Katowice 20–22 września 2011 R. wpt 2020, 20, 207-208.