(1)
Laszczyńska-Fankanowska, K. Hieroglifem Zapisane – Cyprian Norwid. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 27–28 Października 2011 R. wpt 2020, 20, 211-214.