(1)
Dec, I. Ks. Stanisław Kowalczyk, Współczesny Kryzys Ideowo-Aksjologiczny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, Ss. 204. wpt 2020, 20, 222-224.