(1)
Pelekh, O. Janusz Mariański, Religia W społeczeństwie Ponowoczesnym. Studium Socjologiczne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, Ss. 295. wpt 2020, 20, 229-332.