(1)
Dołganiszewska, E. Ks. Henryk Seweryniak, Teologia Fundamentalna, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2010, Ss. 520 (t. I), 380 (t. II). wpt 2020, 20, 233-236.