(1)
Mrzygłód, P. Stanisław Kowalczyk, Nurty Personalizmu. Od Augustyna Do Wojtyły, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, Ss. 246. wpt 2020, 19, 222-224.