(1)
Giemza, B. Czesław Parzyszek SAC, Nowa Ewangelizacja – Drogą Kościoła Do Nadziei. Refleksje W Oparciu O Nauczanie Jana Pawła II, (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 10), Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2010, Ss. 502. wpt 2020, 19, 242-245.