(1)
Tupikowski, J. Tadeusz Szubka, Filozofia Analityczna. Koncepcje, Metody, Ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, Ss. 258. wpt 2020, 19, 248-250.