(1)
Kubiś, A. Biskup Karol Wojtyła, Wikariusz Kapitulny Archidiecezji Krakowskiej a Nowy Etap dziejów Wydziału Teologicznego W Krakowie. wpt 2020, 19, 37-51.