(1)
Wołyniec, W. Aktualność Trynitologii starożytnego Synodu Rzymskiego (ok. 263 r.). wpt 2020, 19, 91-104.