(1)
Jóźwik, M. Rola I Znaczenie Wychowania Moralnego W całokształcie Procesu Wychowawczego Rodziny. wpt 2020, 19, 113-135.