(1)
Jezierska, E. VII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich. 48. Sympozjum Bibli stów Polskich, Tarnów, 7–9 września 2010 R. wpt 2020, 19, 225-226.