(1)
Wyszowadzki, W. Bp Andrzej F. Dziuba, Kardynał Stefan Wyszyński, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, Ss. 127. wpt 2020, 19, 231-234.