(1)
Lukoszek, M. Antykoncyliarystyczne Orzeczenia Konstytucji «Pastor Aeternus» I Soboru Watykańskiego. wpt 2020, 18, 37-50.