(1)
Kacała, A. O. Marek Nowacki OSPPE, O. Mariusz Tabulski OSPPE, Marcin Musiał, Bożena Sobota, Kościół św. Antoniego. Jubileusz 300-Lecia Konsekracji Kościoła Pw. św. Antoniego We Wrocławiu, Wrocław 2010, Ss. 50. wpt 2020, 18, 268-269.