(1)
Niczypor, J. Kard. Christoph Schörnborn, Radość kapłaństwa. Śladami Proboszcza Z Ars, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2010, Ss. 158. wpt 2020, 18, 273-274.