(1)
Tupikowski, J. Józef Bremer, Josef Rothhaupt (red.), Ludwig Wittgenstein: „przydzielony Do Krakowa” – „Krakau zugeteilt”, Wyższa Szkoła FilozoficznoPedagogiczna „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, Ss. 590. wpt 2020, 18, 277-280.