(1)
Wenz, W. S. Bożena Szewczul, Działalność Zakonodawcza błogosławionego Honorata Koźmińskiego a Nowe Instytuty W Kościele Katolickim. Studium Prawno-Historyczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, Ss. 565. wpt 2020, 18, 281-286.