(1)
Wojtkowiak, K. Ks. Janusz Czerski, Pierwszy List Do Koryntian, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2009, Ss. 752. wpt 2020, 18, 286-287.