(1)
Kuchta, D. Świadectwo O dziełach Bożych. Analiza Lingwistyczna Perykopy J 9, 1- 41. wpt 2020, 18, 73-97.