(1)
Kiwka, M. Doświadczenie Mistyczne Czy Mistyczna świadomość? Mistyka W ujęciu B. McGinna. wpt 2020, 18, 219-247.