(1)
Dołganiszewska, E. Biblia W Teologii Fundamentalnej V Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych W Polsce (Toruń, 24-25 IX 2009 r.). wpt 2020, 18, 291-295.