(1)
Musioł, M. Marian Sentek, Działalność Pastoralna kardynała Klemensa Augusta Von Galena, Ordynariusza Diecezji Münster W Latach 1933-1946, Wrocław 2008, Ss. 336. wpt 2020, 17, 275-280.