(1)
Pater, J. Ks. Piotr Nitecki, Włocławskie Dzieje Ks. Stefana Wyszyńskiego 19171946, Soli Deo, Wrocław 2006, Ss. 320. wpt 2020, 17, 286-288.