(1)
Biernaczyk, M. Kosmologia medioplatoĊ„ska W Pismach Tacjana Syryjczyka I Atenagorasa Z Aten. wpt 2021, 29, 223-248.