(1)
Seweryniak, H. Recenzja: Andrzej Kansy, Funkcje Prasy Wyznaniowej. Studium Na przykładzie mariawitów, Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej W Płocku, Płock 2020, Ss. 428. wpt 2021, 29, 313-323.