(1)
Zatwardnicki, S. Czy Wszystko, Co Twierdzą Autorzy Natchnieni, należy uważać Za Stwierdzone Przez Ducha Świętego? Konieczność pogłębionej Interpretacji Nr 11 Dei Verbum . wpt 2022, 30, 83-118.