Ragan, G. J. (2019). Wpływ gnostycyzmu i fideizmu na przekaz wiary i kształtowanie życia religijnego. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 26(2), 197–214. https://doi.org/10.34839/wpt.2018.26.2.197-214