Kogut, M. (2019). Początki kościelnej kariery wrocławskiego biskupa Tomasza I do czasu objęcia biskupstwa (1232 r.). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 149–165. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.149-165