Stefaniak, P. (2020). Z dziejów prawodawstwa zakonu św. Marii Magdaleny od Pokuty w średniowieczu: Reguła św. Sykstusa. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 229–263. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.229-263