Rambiert-Kwaśniewska, A. (2019). Córki Syjońskie (Iz 3, 16-24): Błyskotliwy przykład ekwiwalencji dynamicznej czy dowód na istnienie nie-masoreckiej Vorlage LXX?. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 25(2), 97–116. https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.2.97-116