Giemza, B. (2019). Obchody Roku Jadwiżańskiego 2017–2018 w Metropolii Wrocławskiej. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 25(2), 207–228. https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.2.207-228