Kubski, G. (2020). O wyobraźni autora traktatu Ojcze nasz. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 313–340. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.313-340