Zydek, S. (2019). Komunikacja w obliczu śmierci, czyli znaczenie kazań pogrzebowych w epoce staropolskiej – reformackie kazania funeralne. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 167–183. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.167-183