Artemiuk, P. (2019). Bóg w świecie "płynnej nowoczesności". Zygmunt Bauman wobec religii. Prezentacja i krytyka. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 95–111. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.95-111