Biernaczyk, M. (2019). Plutarch z Cheronei – koncepcja zasad. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 225–245. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.225-245