Bardski, K. (2019). Średniowieczny glosariusz symboli biblijnych Allegoriae in universam Sacram Scripturam Pseudo-Garniera z Langres. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 33–42. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.33-42